Zadbaj o siebie
i swoich najbliższych!

Dowiedz się, na czym polega rządowy program „Czyste Powietrze”, i sprawdź, czy przysługują Ci dotacje na termomodernizację domu.

Czym jest smog?

Powietrze, którym na co dzień oddychamy, nie jest czyste. Smog powstaje w wyniku przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki siarki, azotu czy pyły zawieszone, które wytwarzają się na skutek spalania węgla oraz ropy naftowej. To właśnie pyły są najbardziej szkodliwe, a poprzez układ oddechowy mogą się przedostać do naszego układu krążenia i wywołać wiele chorób.

Zaburzenia
pracy wątroby
Alergie
Niedokrwienie
serca
Choroby płuc
Bóle głowy

W Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera ok. 45 000 osób!
To jest aż 7 razy więcej niż w wyniku biernego palenia.

Co mogę zrobić, żeby poprawić jakość powietrza? Zacznij od siebie i swojego otoczenia!

Sam świata nie zmienisz, ale zmieniając swoje najbliższe otoczenie, zadbasz o siebie i swoich bliskich. A także o środowisko. Każda mała zmiana przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Zatem zacznij działać już dziś! Termomodernizacja to nie tylko wymiana pieców. O poprawę jakości powietrza zadbasz również, ocieplając dach.

Czym jest program „Czyste powietrze"?

To program dofinansowania nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet dzięki oszczędnościom finansowym.

Docieplanie dachów

Mineralna wełna szklana to jeden z najbardziej ekologicznych produktów dostępnych na rynku. Dzięki naturalnemu procesowi powstawania mamy gwarancję, że nasz dom został ocieplony produktem nieszkodliwym dla nas i naszych najbliższych, a jego jakość i wysoki współczynnik ciepła zagwarantują nam nie tylko cieplejszy dom zimą, ale i chłodniejszy latem! Dzięki temu oszczędzimy pieniądze zarówno na jego ogrzewaniu, jak i chłodzeniu.

Dowiedz się więcej

Najważniejsze informacje

 • Kto może wziąć udział w programie?

  Program jest skierowany do:

  • właścicieli domów jednorodzinnych, którzy mają prawo współwłasności lub są współwłaścicielami budynku.
  • osób, które dysponują prawomocną zgodą na rozpoczęcie budowy.
 • Wysokość pożyczki i dofinansowania

  W programie „Czyste Powietrze” można się starać o dotację, pożyczkę lub to i to. Poniższe tabele przedstawiają kwoty dotacji i pożyczki w zależności od dochodu na jednego członka w rodzinie.

  Powyższa tabela dotyczy Wnioskodawców, którzy nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, w szczególności Wnioskodawców, których dochody nie podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.) oraz Wnioskodawców korzystających z dofinansowania dotyczącego nowo budowanych budynków jednorodzinnych.

  Powyższa tabela dotyczy Wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

   

 • Czy miejsce zamieszkania ma wpływ na możliwość przystąpienia do programu?

  Miejsce zamieszkania nie ma wpływu na otrzymanie dofinansowania i pożyczki.

 • Na co mogę otrzymać dofinansowanie i pożyczkę?

  Termomodernizacja domu to nie tylko wymiana starych pieców. Program przewiduje również środki na:

  • zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 • Do kiedy mogę otrzymać dofinansowanie?

  Wnioski można składać w terminie ciągłym.

  Program będzie realizowany w latach 2018-2029.

  31.12.2019

  Zakończenie składania wniosków dla domów nowo budowlanych.

  30.06.2027

  Zakończenie wszystkich prac objętych umową dla domów nowo budowlanych.

  31.12.2027

  Zakończenie składania wniosków dla pozostałych domów.

  30.06.2029

  Zakończenie wszystkich prac objętych umową dla pozostałych domów.

  Jak otrzymać dofinansowanie?

  Nabór wniosków odbywa się przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  Wybierz placówkę właściwą dla adresu Twojego budynku.
  Żeby złożyć wniosek, nie musisz wychodzić z domu! Wszystko możesz załatwić online!

  mapa O lsztyn W a r sz a w a T oruń G dańsk Ł ódź B iał y s t ok L ublin Kr a k ó w Rz es z ó w Z ielona G ó r a Wr ocł a w P o znań S z c z ecin Opole K a t o wi c e Kielc e

  Wrocław

  WFOŚiGW we Wrocławiu
  ul. Jastrzębia 24, 53-148 Wrocław
  71 333 09 40
  www.wfosigw.wroclaw.pl

  Białystok

  WFOŚiGW w Białymstoku
  ul. św. Rocha 5, 15-879 Białystok
  85 74 60 241
  www.wfosigw.bialystok.pl

  Toruń

  WFOŚiGW w Toruniu
  ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
  56 621 23 00
  www.wfosigw.torun.pl

  Gdańsk

  WFOŚiGW w Gdańsku
  ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk
  58 743 18 00
  fundusz@wfos.gdansk.pl

  Zielona Góra

  WFOŚiGW w Zielonej Górze
  ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra
  68 419 69 00
  www.wfosigw.zgora.pl

  Katowice

  WFOŚiGW w Katowicach
  ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
  68 419 69 00
  www.wfosigw.katowice.pl

  Kielce

  WFOŚiGW w Kielcach
  al. ks. J. Popiełuszki 41, 25-155 Kielce
  41 366 15 12
  www.wfos.com.pl

  Kraków

  WFOŚiGW w Krakowie
  ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków
  12 422 94 90
  www.wfos.krakow.pl

  Lublin

  WFOŚiGW w Lublinie
  ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin
  81 532 17 64
  www.wfos.lublin.pl

  Łódź

  WFOŚiGW w Łodzi
  ul. Dubois 118, 93-465 Łódź
  42 663 41 00
  www.wfosigw.lodz.pl

  Olsztyn

  WFOŚiGW w Olsztynie
  ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn
  89 522 02 00
  www.wfosigw.olsztyn.pl

  Opole

  WFOŚiGW w Opolu
  ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
  77 453 76 11
  www.wfosigw.opole.pl

  Poznań

  WFOŚiGW w Poznaniu
  ul. Szczepanowskiego 15a, 60-541 Poznań
  61 845 62 00
  www.wfosgw.poznan.pl

  Rzeszów

  WFOŚiGW w Rzeszowie
  ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów
  17 85 22 344
  www.wfosigw.rzeszow.pl

  Szczecin

  WFOŚiGW w Szczecinie
  ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
  91 48 615 56
  www.wfos.szczecin.pl

  Warszawa

  WFOŚiGW w Warszawie
  ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa
  22 504 41 00
  www.wfosigw.pl

  Program „Czyste Powietrze" w pigułce!

  Najważniejsze informacje dotyczące programu podane w przejrzysty sposób.

  Dofinansowanie krok po kroku

  Zbadaj potrzeby energetyczne budynku

  Audyt energetyczny lub analiza energetyczna zweryfikowana przez WFOŚiGW.

  Przygotuj niezbędne dane

  Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku przygotuj następujące informacje:
  – nr działki ewidencyjnej, 
  – powierzchnia całkowita budynku, 
  – data wydania pozwolenia na budowę, 
  – nr konta bankowego, 
  – informacje o zakresie prac i kosztach oraz o powierzchni ocieplenia, stolarki.

  Załóż konto

  Zarejestruj konto w Portalu Beneficjenta – patrz mapka wyżej.

  Wypełnij formularz wniosku

  Wyślij wniosek online poprzez Portal Beneficjenta WFOŚiGW dedykowany dla Twojego województwa.

  Wydrukuj i podpisz wniosek

  Dostarcz wniosek

  Dostarcz wniosek do WFOŚiGW w podpisanej wersji papierowej (osobiście lub listem poleconym) wraz z załącznikami:
  – PIT-y za poprzedni rok,
  – oświadczenia ODO1 i ODO2 (podpisane przez wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego), 
  – ksero aktu notarialnego / księgi wieczystej (jeśli nie ma nr. elektronicznego KW).

  Czekaj na wizytację przedstawiciela WFOŚiGW

  Rozpatrzenie wniosku

  Podpisanie umowy

  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

  Realizacja

  Rozliczenie przedsięwzięcia

  Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez przedstawiciela WFOŚiGW.